Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΝΕΡΟΥ/ΝΕΡΟΥ) geoTHERM της VAILLANT

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία προσαγωγής έως 62C
Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας για την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας
Γρήγορη μεταφορά και τοποθέτηση
Αθόρυβη λειτουργία με χρήση της μόνωσης MSI
Υψηλή απόδοση χάρη στον σύγχρονο και ανθεκτικό συμπιεστή scroll
Άνεση χειρισμού με τον διακόπτη “turn and click”

Εξοπλισμός

Μονάδα ελέγχου ενεργειακής εξισορρόπησης με αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών με γραφική απεικόνιση της παραγόμενης θερμότητας από την γη.
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης
Σύστημα Pro-E για εύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση
Αισθητήρα θερμοκρασίας: εξωτερικό, ταμιευτήρα θέρμανσης και ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσεως
Ενσωματωμένος έλεγχος αντλίας υπόγειων υδάτων
Ενσωματωμένος έλεγχος για την επιπρόσθετη ηλεκτρική θέρμανση έως 9 kW
Εύκαμπτα αντικραδασμικά (4 τεμάχια) 

 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ/ΝΕΡΟΥ geoTHERM της VAILLANTΙδιαίτερα χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία προσαγωγής έως 55 C
Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας για την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας
Συνδυάζεται με διαφορετικούς ταμιευτήρες ζεστού νερού χρήσεως
Αθόρυβη λειτουργία με χρήση της μόνωσης MSI
Υψηλή απόδοση χάρη στον σύγχρονο και ανθεκτικό συμπιεστή scroll
Άνεση χειρισμού με τον διακόπτη “turn and click”

Εξοπλισμός
Μονάδα ελέγχου ενεργειακής εξισορρόπησης με αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών με γραφική απεικόνιση της παραγόμενης θερμότητας από την γη
Κυκλοφορητής θέρμανσης
Βαλβίδα μεταγωγής στη χρήση ζεστού νερού
Εύκαμπτα αντικραδασμικά
Ηλεκτρική αντίσταση εφεδρείας 6 kW
Σύστημα Pro-E για εύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση
Αισθητήρα θερμοκρασίας: εξωτερικό, ταμιευτήρα θέρμανσης και ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσεως

 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΝΕΡΟΥ/ΝΕΡΟΥ) geoTHERM της VAILLANT

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία προσαγωγής έως 62C
Εύκολος χωρισμός της συσκευής σε δύο μέρη
Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας για την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας
Αθόρυβη λειτουργία με χρήση της μόνωσης MSI
Υψηλή απόδοση χάρη στον σύγχρονο και ανθεκτικό συμπιεστή scroll
Άνεση χειρισμού με τον διακόπτη “turn and click”

Εξοπλισμός
Ενσωματωμένος ανοξείδωτος ταμιευτήρας ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας 175 lt
Μονάδα ελέγχου ενεργειακής εξισορρόπησης με αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών με γραφική απεικόνιση της παραγόμενης θερμότητας από την γη
Κυκλοφορητής θέρμανσης
Ενσωματωμένος έλεγχος αντλίας υπόγειων υδάτων
Βαλβίδα μεταγωγής στη χρήση ζεστού νερού
Εύκαμπτα αντικραδασμικά
Ηλεκτρική αντίσταση εφεδρείας 6 kW
Σύστημα Pro-E για εύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση
Αισθητήρα θερμοκρασίας: εξωτερικό, ταμιευτήρα θέρμανσης και ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσεως


 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΝΕΡΟΥ/ΝΕΡΟΥ) geoTHERM της VAILLANT


Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία προσαγωγής έως 62C
Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας για την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας
Συνδέσεις από πίσω ή από πάνω
Συνδυάζεται με διαφορετικούς ταμιευτήρες ζεστού νερού χρήσεως
Αθόρυβη λειτουργία με χρήση της μόνωσης MSI
Υψηλή απόδοση χάρη στον σύγχρονο και ανθεκτικό συμπιεστή scroll
Άνεση χειρισμού με τον διακόπτη “turn and click”

Εξοπλισμός
Μονάδα ελέγχου ενεργειακής εξισορρόπησης με αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών με γραφική απεικόνιση της παραγόμενης θερμότητας από την γη
Κυκλοφορητής θέρμανσης
Ενσωματωμένος έλεγχος αντλίας υπόγειων υδάτων
Βαλβίδα μεταγωγής στη χρήση ζεστού νερού
Εύκαμπτα αντικραδασμικά
Ηλεκτρική αντίσταση εφεδρείας 6 kW
Σύστημα Pro-E για εύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση
Αισθητήρα θερμοκρασίας: εξωτερικό, ταμιευτήρα θέρμανσης και ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσεως


 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ geoTHERM της VAILLANT

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία προσαγωγής έως 62C
Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας για την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας
Συνδέσεις από πίσω ή από πάνω
Συνδυάζεται με διαφορετικούς ταμιευτήρες ζεστού νερού χρήσεως
Αθόρυβη λειτουργία με χρήση της μόνωσης MSI
Υψηλή απόδοση χάρη στον σύγχρονο και ανθεκτικό συμπιεστή scroll
Άνεση χειρισμού με τον διακόπτη “turn and click”

Εξοπλισμός
Μονάδα ελέγχου ενεργειακής εξισορρόπησης με αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών με γραφική απεικόνιση της παραγόμενης θερμότητας από την γη
Κυκλοφορητής κυκλώματος γεωεναλλάκτη
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης
Σύστημα Pro-E για εύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση
Αισθητήρα θερμοκρασίας: εξωτερικό, ταμιευτήρα θέρμανσης και ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσεως
Δοχείο διαστολής γεωεναλλάκτη με βαλβίδα ασφαλείας
Ενσωματωμένος έλεγχος για την επιπρόσθετη ηλεκτρική θέρμανση έως 9 kW
Εύκαμπτα αντικραδασμικά (4 τεμάχια)


 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΡΟΣΙΣΜΟ geoTHERM της VAILLANT

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία προσαγωγής έως 62C
Ενσωματωμένη λειτουργία παθητικού δροσισμού
Εύκολος χωρισμός της συσκευής σε δύο μέρη
Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας για την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας
Αθόρυβη λειτουργία με χρήση της μόνωσης MSI
Υψηλή απόδοση χάρη στον σύγχρονο και ανθεκτικό συμπιεστή scroll
Άνεση χειρισμού με τον διακόπτη “turn and click”

Εξοπλισμός
Ενσωματωμένος ανοξείδωτος ταμιευτήρας ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας 175 lt
Εναλλάκτης, βαλβίδα αλλαγής χρήσης και ανάμεικτη βαλβίδα για παθητικό δροσισμό
Μονάδα ελέγχου ενεργειακής εξισορρόπησης με αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών με γραφική απεικόνιση της παραγόμενης θερμότητας από την γη
Κυκλοφορητές θέρμανσης και κυκλώματος γεωεναλλάκτη
Βαλβίδα μεταγωγής στη χρήση ζεστού νερού
Εύκαμπτα αντικραδασμικά
Ηλεκτρική αντίσταση εφεδρείας 6 kW
Σύστημα Pro-E για εύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση
Αισθητήρα θερμοκρασίας: εξωτερικό, ταμιευτήρα θέρμανσης και ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσεως
Δοχείο διαστολής γεωενναλάκτη με βαλβίδα ασφαλείας


 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΡΟΣΙΣΜΟ geoTHERM της VAILLANT

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία προσαγωγής έως 62C
Ενσωματωμένη λειτουργία παθητικού δροσισμού
Εύκολος χωρισμός της συσκευής σε δύο μέρη
Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας για την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας
Αθόρυβη λειτουργία με χρήση της μόνωσης MSI
Υψηλή απόδοση χάρη στον σύγχρονο και ανθεκτικό συμπιεστή scroll
Άνεση χειρισμού με τον διακόπτη “turn and click”

Εξοπλισμός
Ενσωματωμένος ανοξείδωτος ταμιευτήρας ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας 175 lt
Εναλλάκτης, βαλβίδα αλλαγής χρήσης και ανάμεικτη βαλβίδα για παθητικό δροσισμό
Μονάδα ελέγχου ενεργειακής εξισορρόπησης με αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών με γραφική απεικόνιση της παραγόμενης θερμότητας από την γη
Κυκλοφορητές θέρμανσης και κυκλώματος γεωεναλλάκτη
Βαλβίδα μεταγωγής στη χρήση ζεστού νερού
Εύκαμπτα αντικραδασμικά
Ηλεκτρική αντίσταση εφεδρείας 6 kW
Σύστημα Pro-E για εύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση
Αισθητήρα θερμοκρασίας: εξωτερικό, ταμιευτήρα θέρμανσης και ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσεως
Δοχείο διαστολής γεωενναλάκτη με βαλβίδα ασφαλείας
 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΡΟΣΙΣΜΟ geoTHERM της VAILLANT

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία προσαγωγής έως 62C
Ενσωματωμένη λειτουργία παθητικού δροσισμού
Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας για την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας
Συνδυάζεται με διαφορετικούς ταμιευτήρες ζεστού νερού χρήσεως
Αθόρυβη λειτουργία με χρήση της μόνωσης MSI
Υψηλή απόδοση χάρη στον σύγχρονο και ανθεκτικό συμπιεστή scroll

Εξοπλισμός
Μονάδα ελέγχου ενεργειακής εξισορρόπησης με αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών με γραφική απεικόνιση της παραγόμενης θερμότητας από την γη
Κυκλοφορητές θέρμανσης και κυκλώματος γεωεναλλάκτη
Βαλβίδα μεταγωγής στη χρήση ζεστού νερού
Εύκαμπτα αντικραδασμικά
Ηλεκτρική αντίσταση εφεδρείας 6 kW
Σύστημα Pro-E για εύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση
Αισθητήρα θερμοκρασίας: εξωτερικό, ταμιευτήρα θέρμανσης και ταμιευτήρα ζεστού νερού χρήσεως
Δοχείο διαστολής γεωεναλλάκτη με βαλβίδα ασφαλείας
Τζάκι - Αερόθερμο

 

Άλφα Ενεργειακή

Boy III

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 4 επισκέπτες και κανένα μέλος